برای استفاده از نرم افزار تبدیل گفتار به نوشتار فارسی ای او تایپ (IoType) می بایست از مرورگر گوگل کروم نسخه ۲۵ به بالا در دسکتاپ استفاده نمایید.

تبدیل فایل صوتی به متن

فایل صوتی خود را در هر فرمتی بارگذاری کنید و در کمترین زمان فایل متنی را تحویل بگیرید !
3000 تومان
هر دقیقه تبدیل
99%
دقت تبدیل
۱/۴۰۰/۰۰۰ دقیقه
تبدیل صوت به متن موفق
wave animation
شروع و بارگذاری فایل صوتی

تبدیل فایل صوتی به متن چگونه کار می کند ؟

بارگذاری فایل صوتی
فایل صوتی خود را در فرمت دلخواه با سرعت پخش "normal" بارگذاری نمایید. هیچ محدودیتی برای حجم فایل و مدت فایل صوتی وجود ندارد.
ارزیابی و تبدیل فایل صوتی به متن
فایل صوتی ارسالی ابتدا توسط اپراتور بررسی شده ، نواقص برطرف شده و کیفیت صدا بهبود یافته سپس پردازش صدا و تبدیل فایل صوتی به متن توسط نرم فزار انجام می شود.
بررسی نهایی متن و ارسال برای کاربر
برای افزایش کیفیت خروجی، متن تبدیل شده توسط نرم افزار مجدد توسط اپراتور بازبینی شده و پس از تایید نهایی با فرمت Docx (فایل word) برای شما ارسال می شود.

متوسط زمان تحویل و تبدیل فایل صوتی به متن

0/5
ساعت
تحویل متن
1 - 5
دقیقه
فایل صوتی
1
ساعت
تحویل متن
5 - 10
دقیقه
فایل صوتی
2
ساعت
تحویل متن
10 - 30
دقیقه
فایل صوتی
4
ساعت
تحویل متن
30 - 60
دقیقه
فایل صوتی

دیدگاه های برخی از کاربران